Karate och Parkour

Bredängshallen


Kostnad för att delta på Karate

kostar 300 kronor per termin. Till Swedbank på Bg 849-3421 karate och namn alt Swish 123 278 7240

Ingår medlemskap och man är försäkrad. OBSERVERA; Att betalning måste ske till bankgirot eller ovan nämnda Swish!!! Annars är man ej försäkrad. Om betalning sker på annat sätt, är den inte godkänd .Kostnad att delta på parkour är 300 kronor per termin betalas till Swedbank 849-3421 parkour och namn alt swish 123 278 7240 i detta ingår medlemskap samt att man är försäkrad.

OBS,Anmälan eller frågor sker endast via kontaktrutan!